Kasten Öldürme Suçu ve Cezası

TCK’nın “Kişilere Karşı Suçlar” başlıklı ikinci kısmının “Hayata Karşı Suçlar” başlıklı bölümünde düzenlenen kasten öldürme suçu ve...

Hakaret Suçu ve Cezası

(1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden (...) veya sövmek suretiyle...

Kasten Yaralama Suçu ve Cezası

Kasten yaralama suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda kişilere karşı suçlar başlıklı kısmın 2. bölümü olan vücut dokunulmazlığına karşı...